Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2


 

 More Product Details click here


Damper
ในระบบปรับอากาศและระบายอากาศมีส่วน
      ประกอบที่ทำให้ระบบทำงานได้สมบูรณ์
      และมีประสิทธิภาพ อยู่หลายด้านด้วยกัน
      ซึ่งอาจจำแนกออกเป็นส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่
      ด้านน้ำ (Waterside) และด้านลม (Air side)
      อ่านต่อ

ชนิดและอุปกรณ์จ่ายลม
อุปกรณ์จ่ายลมที่ใช้ทำอากาศในห้อง
      กระจาย
      อย่างเหมาะสมอยู่ 4 ชนิด คือ

     1. ตะแกรงจ่ายลมและตะแกรงจ่ายลม
      ปรับปริมาตร (grills and registers)
     2. หัวจ่ายลมเพดาน (ceiling diffusers)
     3. หัวจ่ายลมตามแนวยาว (slot diffusers)
     4. เพดานกล่องลม (plenum ceilings)
     อ่านต่อ

 

บริษัท เซมมิ เทรดดิ้ง จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหน้ากากแอร์อลูมิเนียม รับออกแบบ และ ติดตั้ง

ครบวงจรด้วยประสบการณ์ที่มีมากกว่า 40ปี จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเสมอมา โดยพัฒนาระบบการผลิตให้ได้มาตรฐานสากล  ภายใต้ผลิตภัณฑ์   FLOTHRU    บริษัทฯมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการที่ฉับไวทันตามความต้องการด้วยราคายุติธรรม เพราะลูกค้าคือคนสำคัญสำหรับเรา

HOME | ABOUT US | PRODUCTS | SERVICES | DOWNLOAD | CONTACT US | CHECK MAIL
Copyright 2008 @ CEMMI TRADING CO., LTD. 312, 244 Soi Suksawad 34 Moo 9, Suksawad Rd., Bangpakok, Radburana, Bangkok 10140
designed by เว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ เว็บไซต์ เวปไซต์ โบรชัวร์ โบว์ชัว โบรวชัว แผ่นพับ ใบปลิว แคตตาล็อค ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ แคตตาล็อค ออกแบบเวปไซต์ เวปไซต์  การทำ SEO SEO design website artwork brochure print ad. catalog catalouge leaflet