Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2

ชนิดและอุปกรณ์จ่ายลม

อุปกรณ์การจ่ายลมที่นิยมนำมาใช้ มี 3 ชนิด คือ

1. หัวจ่ายลมและตะแกรงปรับปริมาตรลม (grills and registers)
2. หัวจ่ายลมเพดาน (ceiling diffusers)
3. หัวจ่ายลมตามแนวยาว (slot diffusers)

1. หัวจ่ายลมและตะแกรงปรับปริมาตรลม
หัวจ่ายลมชนิดนี้ประกอบด้วยกรอบหัวจ่ายและซี่ตะแกรงโลหะซึ่งติดเรียงไว้ขนานกัน โดยตะแกรง
ทำหน้าที่เบนอากาศที่ส่งเข้าห้องพุ่งไปในทิศตามต้องการ ถ้าซี่ตะแกรงเป็นชนิดปรับได้จะ สามารถปรับระยะพ่นและระยะแผ่ของกระแสลมได้ ตะแกรงจ่ายลมบางชนิดตั้งซี่ตะแกรงไว้สองชุด ตั้งฉากกัน เรียกตะแกรงจ่ายลมชนิดนี้ เรียกว่า "ตะแกรงจ่ายเบนสองทาง (double deflection grilles)" ดังนั้นตะแกรงจ่ายลมชนิดนี้ติดตั้งบนปรับลมไว้หลังตะแกรง ฉะนั้นจึงสามารถควบคุม ปริมาตรลมที่จะพ่นผ่านหัวจ่ายได้ด้วย

 

rag
SINGLE DEFLECTION AIR GRILLE
rag  
scd

 

 

2. หัวจ่ายเพดานลม
หัวจ่ายเพดานลม หัวจ่ายชนิดนี้ประกอบด้วยจานรูปแหวนหรือรูปสี่เหลี่ยมวางซ้อนกันอยู่ จำนวนหนึ่ง โดยจานวงนอกสุดมีบ่าสำหรับสวมเข้ากับท่อลม ปกติหัวจ่ายลมออกมาในปริมาณ เท่ากันทุกทิศทาง แต่บางแบบที่สามารถปรับให้จ่ายในทิศทางตามต้องการได้หัวจ่ายลมเพดาน บางชนิดมีลักษณะเป็นแผ่นเจาะรูพรุน เพื่อให้กลมกลืนกับเพดานแขวนบางชนิด

3. หัวจ่ายลมตามแนวยาว
หัวจ่ายลชนิดนี้มีช่องจ่ายลมรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งมีความยาวมากเมื่อเทียบความกว้าง ช่องลมอาจมีเพียง ช่องเดียวหรือหลายช่องก้อได้

 

rag  
scd

 

 

 

การเลือกชนิดหัวจ่ายให้เหมาะกับงานติดตั้งแต่ละงานขึ้นกับ

1. ความต้องการทางสถาปัตยกรรม ปกติสถานปนีกมักวางรูปแบบของห้องไว้แน่นอน ฉะนั้น ลักษณะของห้องอาจเป็นตัวกำหนดชนิดและตำแหน่งที่จะติดตั้งหัวจ่ายลม

2. ความต้องการทางโครงสร้าง โครงสร้างอาคารซึ่งซ่อนอยู่ในผนัง เพดานและพื้น อาจเป็นตัวบังคับตำแหน่งสำหรับเดินท่อลม นั่นคือบังคับตำแหน่งสำหรับติดตั้งหัวจ่ายลม ดังนั้นจึงควรปรึกษาวิศวกรโครงสร้างเกี่ยวกับเรื่องนี้

3. ตำแหน่งติดตั้ง ในการจ่ายลมเย็นจัดควรติดตั้งหัวจ่ายลมไว้ที่เพดานหรือด้านบนของผนังสูง ถ้าหากมีคาน ขวางทางลมที่พ่นออกมาจากหัวจ่าย ลมเย็นอาจถูกเบี่ยงเบนและตกลงสู่เขตอาศัยทันที กรณีนี้ควรติดตั้งหัวจ่ายลมเพดานไว้ใต้ระดับท้องคานตำแหน่งที่าอาจติดตั้งหัวจ่ายลม
อีกตำแหน่งคือ ตีนผนังใต้ขอบหน้าต่างโดยพ่นลมขึ้นในแนวดิ่ง กรณีนี้ตำแหน่งที่อาจติดตั้ง หัวรับลม กลับมีความ สำคัญมาก โดยจะต้องติดตั้งหัวรับลมกลับไว้ในตำแหน่งที่สามารถ ป้องกันไม่ได้อากาศ ลัดวงจรได้ เช่น ตีนผนังด้านในของห้องเป็นต้น

4. จำนวน บ่อยครั้งที่ติดตั้งหัวจ่ายลมไว้ในห้องมากกว่าหนึ่งหัว ส่วนที่จะเป็นกี่หัวนั้น ขี้นกับปัจจัย หลายประการ เช่น ปริมาณลม ราคาและความต้องการทางสถาปัตยกรรม เป็นต้น โดยทั่วไปถ้าห้อง มีขนาดใหญ่ ควรใช้หัวจ่ายหลาย ๆ หัวเพราะให้การกระจายอากาศที่ดีกว่า แต่แน่นอนราคาในการ ติดตั้ง ย่อมสูงตามไปด้วย นอกจากนี้สถาปนิก อาจกำหนดความ ต้องการบางประการและเมื่อติดตั้ง หัวจ่ายลมเสร็จ แล้วอาจต้องการให้เพดานมีรูปลักษณะ ตามต้องการ ในกรณีที่มีแนวโน้ม ว่าในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผนังกั้น ห้องใหม่ อาจต้อง เลือกตำแหน่ง หัวจ่ายและปริมาณลมที่ส่งออกจากหัวจ่ายให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถเปลี่ยนแปลง ตำแหน่งผนังกั้น ได้โดยไม่จำเป็นต้องย้ายท่อลม และหัวจ่ายอีก

5. ขนาด ในการเลือก ขนาดหัวจ่ายลมที่เหมาะสม ต้องให้ความสำคัญ ปริมาณที่เข้าห้อง(cfm), ระยะพ่น, ความสูงที่จะติด และระดับเสียง

HOME | ABOUT US | PRODUCTS | SERVICES | DOWNLOAD | CONTACT US | CHECK MAIL
Copyright 2008 @ CEMMI TRADING CO., LTD. 312, 244 Soi Suksawad 34 Moo 9, Suksawad Rd., Bangpakok, Radburana, Bangkok 10140
designed by เว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ เว็บไซต์ เวปไซต์ โบรชัวร์ โบว์ชัว โบรวชัว แผ่นพับ ใบปลิว แคตตาล็อค ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ แคตตาล็อค ออกแบบเวปไซต์ เวปไซต์  การทำ SEO SEO design website artwork brochure print ad. catalog catalouge leaflet