Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2

แดมเปอร์คืออะไร

แดมเปอร์น้้นาอาจเทียบได้กับวาล์วในระบบน้ำนั่นเอง หรืออาจเรียกได้ว่าเป็น "วาล์วอากาศ" ก็ย่อมได้ ซึ่งทำหน้าที่ ปิด เปิด ผสม หรือใช้เบนทางลมในเครื่องเป่าลมเย็น เช่นเดียวกับหน้าที่ของวาล์ว ในระบบน้ำ การเลือกขนาดและชนิดของแดมเปอร์ ให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่ใช้จะทำให้ประสิทธิภาพ ของระบบดีขี้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งมีผลทำให้การควบคุมอุณหภูมิ ความดันและปริมาณตามที่ต้องการ ในแต่ละห้องแต่ละแห่งง่ายขึ้น วิธีกาารเลือกขนาดแดมเปอร์นั้นเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่นักออกแบบ ควรรู้และทำความเข้าใจให้ดี ความสามารถในการควบคุม ปริมาณลมของแดมเปอร์นั้นขึ้นอยู่กับลักษณะ เฉพาะตัวของแดมเปอร์แต่ละชนิดที่จะปรับแต่ง และเปลี่ยนแปลงแรงเสียดทาน (resistance) ของลม ในระบบท่อลมเมื่อตำแหน่งปิด เปิด ของในแดมเปอร์เปลี่ยนไป

 

วิธีเลือกขนาดแดมเปอร์ก็คล้ายกับการเลือกขนาดของวาล์ว คือไม่จำเป็นต้องเลือกให้ขนาดเท่ากับท่อลม แต่ต้องเลือกให้สามารถควบคุมปริมาณลมได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งานแต่ละอย่าง ที่ต่างกันไป บางทีขนาดที่เลือกใช้อาจเท่ากับขนาดของท่อลม หรือบางกรณีอาจเล็กกว่าขนาดท่อลมนี้ขึ้นอยู่กับการ ใช้งานแต่ละอย่างเป็นตัวกำหนด


HOME | ABOUT US | PRODUCTS | SERVICES | DOWNLOAD | CONTACT US | CHECK MAIL
Copyright 2008 @ CEMMI TRADING CO., LTD. 312, 244 Soi Suksawad 34 Moo 9, Suksawad Rd., Bangpakok, Radburana, Bangkok 10140
designed by เว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ เว็บไซต์ เวปไซต์ โบรชัวร์ โบว์ชัว โบรวชัว แผ่นพับ ใบปลิว แคตตาล็อค ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ แคตตาล็อค ออกแบบเวปไซต์ เวปไซต์  การทำ SEO SEO design website artwork brochure print ad. catalog catalouge leaflet